EST. DE CORTE - Versie neederlands
Presentatie - Foto galerij - Agenda/ronde - Onze producten - Contacteer ons

Brussel Kermis 2005

Manenken-Pis


Ziehier de favoriete foto van Patrick De Corte. Deze illustratie is een geheel symbool voor hem … Hij poseert naast de meest bekende Brusselaar: Manenken-Pis. (Al lachend : Na Patrick natuurlijk !!).

De beroepen


Ziehier het huidig beroep dat door de familie De Corte uitgeoefend wordt.


Het beroep van Marvin, de oudste zoon


Dit beroep dateert uit 1975 en was eigendom van de familie De Corte

Een bezeten foorfamilie sedert vijf generaties


Een verzorgde en glimlachende ploeg
© Copyright 2018 - Patrick De Corte. Technologisch gereedschap: Nicolas Pourbaix - E-net Business